Svenska Teaterns Konstskatter Del 3

Nina-Maria Häggblom

Svenska Teatern är inte bara ett hem för teaterkonsten, vi inhyser även flera bildkonstverk. När skådespelaren Simon Häger inte står på scen tycker han om att restaurera husets gamla konstskatter och forska i deras historia.

I denna tredelade miniserie berättar Simon om några av dessa skatter. I den tredje delen berättar han om en vacker gipsrelief som krävt en hel del detektivarbete! Vem föreställer den? Varför är den så unik? Och vad har den gemensamt med Lyktbärarna vid huvudentrén till Helsingfors centralstation?