DUVTEATERN: I DET STORA SAMARBETET – ett webbinarium

admin

Ett webbinarium av DuvTeatern.
För ett år sedan sattes I det stora landskapet – en sagolik familjekrönika upp på Svenska Teatern i Helsingfors. Musikteaterföreställningen var ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, Wegelius Kammarstråkar och Resonaarigroup. Med webbinariet I DET STORA SAMARBETET hoppas DuvTeatern kunna dela med sig av tankar och erfarenheter från teatersamarbetet och samtidigt initiera en diskussion om nya samarbetsmöjligheter mellan olika aktörer på teaterfältet.
Webbinariet direktsändes på YouTube 28.1.2021 från G18 i Helsingfors.
Huvudspråket är svenska, men även finska används. Webbinariet innehåller både direktsända delar och färdigt inspelat material. De direktsända delarna teckentolkas till finlandssvenskt teckenspråk och det färdigt inspelade materialet är textat på svenska.
Produktion: DuvTeatern
Streaming och klipp: Clutch Productions
 
PROGRAM
Välkomsthälsning
DuvTeaterns skådespelare Yvonne Heins och verksamhetsledare Sanna Huldén.
Direktsänt, tolkas till finlandssvenskt teckenspråk
Tankar och minnen från samarbetet med Svenska Teatern
-DuvTeaterns skådespelare berättar
Inspelad intervju, textad på svenska 

Kaffesnack
Yvonne och Sanna samtalar med Kristina Grönqvist från Wegelius Kammarstråkar.
Direktsänt, tolkas till finlandssvenskt teckenspråk

Erfarenheter från samarbetet med DuvTeatern
-röster från Svenska Teatern
Inspelad intervju, textad på svenska 

Kaffesnack
Yvonne och Sanna samtalar med Jaakko Lahtinen från Resonaarigroup.
Direktsänt, tolkas till finlandssvenskt teckenspråk

Yhteisen kuvittelun mahdollisuus (Föreställningsförmågans möjligheter)
Forskaren och skådespelaren Riikka Papunen reflekterar kring publikens reaktioner på I det stora landskapet.
Inspelad föreläsning, föreläsningens språk är finska, textad till svenska

Diskussion: Samarbeten och framtiden
Medverkande:
Joachim Thibblin, teaterchef, Svenska Teatern
Meri Anna Hulkkonen, konstnärlig ledare, Unga Teatern
Jakob Höglund, konstnärlig ledare, Lilla Teatern
Aune Kallinen, professor i skådespelarkonst, Konstuniversitetet
Tillsammans med DuvTeaterns skådespelare Karolina Karanen och konstnärliga ledare Mikaela Hasán.
Direktsänt, tolkas till finlandssvenskt teckenspråk. 

Avslutningshälsning
Direktsänt, tolkas till finlandssvenskt teckenspråk