Svenska Teatern Live

På Svenska Teatern Live kan du ta del av det som sker och skett på teatern. Här är teatern alltid öppen. Live just nuSCENMÅNDAG: Vill vi förändra teatern eller vill vi bevara den?I vårens fjärde Scenmåndag ställer vi bland annat följande frågor: Är den finlandssvenska publiken konservativ? Eller är det teatrarna som inte vill utvecklas och skapa nya sätt att … Continue reading Svenska Teatern Live