SCENMÅNDAG: ett samtal kring makt, jämställdhet och existensberättigande

admin

På Svenska Teaterns Scenmåndagar möts inspirerande gäster i samtal kring aktuella fenomen.
Diskussionen tar avstamp i artikeln ”Kuka saa olla ihminen” skriven av Olga Palo för tidningen Nuori Voima.
– Teaterinstitutionerna definierar vem vi kan identifiera oss med och hurudana berättelser som är värda att berätta. Det ligger på deras ansvar att se till att inga grupper faller bort. Nu har det blivit dags att låta också de underrepresenterade representera mänsklighet, säger Olga Palo, författare till artikeln.
Moderator Alma Pöysti
Gäster
Boodi Kabbani, skådespelare
Aune Kallinen, professor i skådespelarkonst
Petra Laiti, sameaktivist
Kaisa Lundán, dramatiker och dramaturgistuderande
Joachim Thibblin, teaterchef
Uppläsare
Cecilia Paul, skådespelare