SCENMÅNDAG: Är artificiell intelligens konstnärens nya pensel?

Nina-Maria Häggblom

Scenmåndagar är Svenska Teaterns öppna rum för samtal och möten. På en Scenmåndag får du ta del av föredrag, konstnärssamtal, paneldiskussioner och annat program om både mera och mindre lättsamma, dagsaktuella ämnen.

Denna Scenmåndag spelades in den 21.9.2020 in på G18 i samarbete med Klockriketeatern

Medverkande: Dan Henriksson, Hannu Toivonen, Marcus Rosenlund, Otso Huopaniemi, Nina-Maria Häggblom