Priset Skillnaden 2020

admin

Blaue Frau gjorde skillnad
– i år får Sonja Ahlfors och Joanna Wingren i Teatergruppen Blaue Frau priset Skillnaden.

Priset Skillnaden tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak. Prissumman är 10.000 euro.

Stipendie- och fördelningsnämndens motivering:

Sonja Ahlfors och Joanna Wingren i Teatergruppen Blaue Frau har väckt förtjusning  och förfäran i Finland och Norden i mer än femton år. Deras scenkonst berör och provocerar publiken.

Blaue Frau har fört in feminism och gränsöverskridande scenkonst på det finlandssvenska teaterfältet och anknutit det till en europeisk intellektuell och konstnärlig kontext långt före MeToo.
Ahlfors och Wingren gör en skillnad genom att inte vara rädda för att kritisera och ifrågasätta, och att själva exponera sig.